Bộ ghi dữ liệu TOKYO-KEIKI KADEC R-KAZE

KADEC R-KAZE là bộ ghi dữ liệu để ghi lại các quan sát tốc độ gió và hướng gió cũng như để nhập hai kênh bổ sung. Với hai kênh bổ sung, người vận hành có thể kết nối bộ ghi dữ liệu với nhiều loại cảm biến khác nhau. Người vận hành có thể chọn một thành phần từ năm thành phần đo lường có sẵn — PRD, độ ẩm, điện áp, dòng điện và NTR — cho mỗi kênh trong số hai kênh. Chọn tốc độ gió/hướng gió và RTD, cũng như độ ẩm sẽ là một ví dụ điển hình.

Mã: 2377-10027 Danh mục: Từ khóa: ,