Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số

Bộ điều khiển vi mô sợi quang OPTOMET

Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số

Bộ ghép kênh sợi quang OPTOMET

Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số

Bộ ghép kênh sợi quang OPTOMET

Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số

Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số Nova-Xtra OPTOMET

Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số

Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số SMART DAQ OPTOMET

Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số

Máy đo rung động Laser Doppler kỹ thuật số SMART SCAN+ OPTOMET