Cảm biến lưu lượng siêu âm kênh mở TOKYO-KEIKI UFH-100

Hệ thống lưu lượng kế siêu âm UFH-100 dành cho các kênh hở sử dụng công nghệ siêu âm và vi sóng mới nhất. Tận dụng bí quyết và chuyên môn kỹ thuật phong phú của chúng tôi, hệ thống UFH-100 kết hợp máy đo tốc độ dòng siêu âm với máy đo mức vi sóng để cung cấp kết quả chính xác và chính xác. đo lưu lượng ổn định. Nó được áp dụng cho các chất lỏng có bề mặt tự do như nước nông nghiệp, nước sông, nước thải và nước thải công nghiệp.