Yokogawa AXF200 AXF Magnetic Integral Đồng hồ đo lưu lượng Remote Flowtube

Magnetic Flow meter

Yokogawa AXF200 AXF Magnetic Integral Flowmeter Remote Flowtube

Brand: Yokogawa                                             Place of Origin: Japan

Model Number:  AXF200
Price: AXF200 AXF Magnetic Integral Flowmeter Remote Flowtube with best price
Quality: Original
Guarantee: 1 year
Accuracy : ±0.05%
Output : 4 to 20mA DC

Mã: 1344-10330 Danh mục: