Yokogawa AXW16L Magnetic Đồng hồ đo lưu lượng

Magnetic Flowmeter

Yokogawa AXW16L Magnetic Flowmeter

  • Place of Origin: Japan
  • Brand Name: Yokogawa
  • Model Number: AXW16L
  • price:Yokogawa AXW16L Magnetic Flowmeter with best price
  • quality: Original
  • guarantee: 1 year
  • Accuracy : ±0.05%
Mã: 1344-10470 Danh mục: