Yokogawa AXF125 AXF Magnetic Đồng hồ đo lưu lượng

Place of Origin: Japan
Brand Name: Yokogawa
Model Number:  AXF125
price: Yokogawa AXF125 AXF Magnetic Flowmeter with best price
quality: Original
guarantee: 1 year
Accuracy : ±0.05%
output : 4 to 20mA DC

Mã: 1344-10310 Danh mục: