Cảm biến mức chất lỏng radar không tiếp xúc TOKYO-KEIKI KRG-10

KRG-10 đo mức chất lỏng bằng cách truyền các xung radar năng lượng thấp tới bề mặt chất lỏng và nhận tiếng vang của radar. Thời gian di chuyển của xung radar tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa máy đo và bề mặt.