Cảm biến báo mức dạng phao TOKYO-KEIKI YFD series

Có thể đo mức chất lỏng ổn định trong môi trường dễ cháy nổ. Một công tắc có thể đo mức chất lỏng ở nhiều điểm (tối đa 7 điểm). Sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn chống cháy nổ chịu áp lực (ExdⅡBT4).