Cảm biến lưu lượng siêu âm cầm tay TOKYO-KEIKI UFP-20

Lưu lượng kế siêu âm cầm tay UFP-20, dựa trên cùng một thiết kế tiên tiến về mặt công thái học rất phổ biến ở UFP-10, có tính năng giảm kích thước đáng kể. Kết quả là tạo ra một lưu lượng kế siêu âm di động đáp ứng các tiêu chuẩn thế hệ tiếp theo. Tính di động bằng một tay của UFP-20 có nghĩa là các công việc khó khăn và đầy thách thức ở những nơi hẹp hoặc cao giờ đây có thể được thực hiện một cách an toàn và dễ dàng.