Cảm biến áp suất chênh lệch TOKYO-KEIKI KH62

Đây là một bộ chuyển đổi được lắp đặt tại chỗ để đo chênh lệch áp suất, mức và lưu lượng để truyền đến vị trí đo, giúp phát hiện chênh lệch áp suất, mức chất lỏng và tốc độ dòng chảy, v.v., chuyển đổi nó thành tín hiệu DC, sau đó truyền tải nó. Vì máy phát này sử dụng phương pháp phát hiện chuyển đổi lực tương ứng với chênh lệch áp suất đầu vào thành tín hiệu điện nên đây là sản phẩm có độ tin cậy cao.