Cảm biến vị trí và tư thế TOKYO-KEIKI VSAS-2GM

Cảm biến VSAS-2GM đo “vị trí”, “góc phương vị”, “Tư thế”, “tốc độ” và “chuyển động” của bất kỳ vật thể chuyển động nào.

Mã: 2377-10041 Danh mục: , Từ khóa: , ,