Cảm biến mức kết hợp TOKYO-KEIKI HC-10

Nguy cơ ngập úng tại các hố ga ngày càng gia tăng do mưa lớn cục bộ xảy ra nhiều trong thời gian gần đây. Vì vậy, việc quan trắc mức độ trong các hố ga là cần thiết. Máy đo mức kết hợp HC-10 được phát triển để đáp ứng nhu cầu mới về giám sát lũ lụt.