Yokogawa TY710 Multimeter/ Đồng hồ đo vạn năng

  • Place of Origin: Japan
  • Brand Name: Yokogawa
  • Model Number: TY710
  • Product Name: Yokogawa TY710 Multimeter
  • Safety: good
  • Quality: International Standard for Yokogawa TY710 Multimeter
  • Accuracy: High Accuracy
  • Model: TY710
Mã: 1344-11610 Danh mục: