Yokogawa TY520 Multimeter/ Đồng hồ đo vạn năng

  • Place of Origin: Japan
  • Brand Name: Yokogawa
  • Model Number: TY520
  • Product Name: Yokogawa TY520 Multimeter
  • Safety: good
  • Quality: International Standard for Yokogawa TY520 Multimeter
  • Accuracy: High Accuracy
  • Model: TY520
Mã: 1344-11590 Danh mục: