Yokogawa TX1002 Đồng hồ đo nhiệt độ

  • Place of Origin: Japan
  • Brand Name: Yokogawa
  • Model Number: TX1002
  • Product Name: Yokogawa TX1002 Thermometer
  • Safety: good
  • Quality: International Standard for Yokogawa TX1002 Thermometer
  • Accuracy: High Accuracy
  • Model: TX1002
Mã: 1344-11570 Danh mục: