Yokogawa AXR025G Two-wire Magnetic Đồng hồ đo lưu lượng Integral Đồng hồ đo lưu lượng

Yokogawa Magnetic Flowmeter

Yokogawa AXR025G Two wire Magnetic Flowmeter Integral Flowmeter

  • Place of Origin: Japan
  • Brand Name: Yokogawa
  • Model Number: AXR025G
  • price:Yokogawa AXR025G AXR Magnetic Flowmeter with best price
  • quality: Original
  • guarantee: 1 year
  • Supply Voltage: 20.6 to 42 V DC
Mã: 1344-10370 Danh mục: