Yokogawa AXF150 AXF Magnetic Đồng hồ đo lưu lượng

Place of Origin: Japan
Brand Name: Yokogawa
Model Number:  AXF150
Price:Yokogawa AXF150 AXF Magnetic Flowmeter with best price
Quality: Original
Guarantee: 1 year
Accuracy : ±0.05%
Output : 4 to 20mA DC

Mã: 1344-10320 Danh mục: