Con quay hồi chuyển sợi quang cho đường hầm TOKYO-KEIKI TMG-32F

Ba con quay hồi chuyển sợi quang và ba gia tốc kế đầu ra Góc phương vị (góc tuyệt đối, từ hướng bắc thực), Góc nghiêng và Góc cuộn.