Cảm biến biên dạng TOKYO-KEIKI SPG-7′

Switch Profile Gauge là một hệ thống mới để kiểm tra và bảo trì cử tri tự động. Hệ thống này áp dụng phương pháp lát ánh sáng bằng cách sử dụng nguồn sáng khe laser và camera CCD hai chiều. Hệ thống đồng thời đo lường thông tin cần thiết để tính toán độ sâu mòn của đường ray và đường ngang, thước đo phía sau, chiều rộng mặt bích và hình dạng đường ray. Hệ thống tự động hóa việc kiểm tra theo dõi thủ công thông thường và tạo cơ sở dữ liệu dữ liệu đo lường kết hợp công nghệ tự động hóa văn phòng trong nhiệm vụ quản lý và bảo trì. Model này nhẹ hơn 20 kg so với model trước đó để vận hành dễ dàng hơn.

Mã: 2377-10052 Danh mục: , Từ khóa: , ,