Cảm biến mức độ rung TOKYO-KEIKI CV

Không có bộ phận chuyển động và nó cung cấp độ nhạy cao (Nó có thể phát hiện vật liệu ở trọng lượng riêng danh nghĩa là 0,02) Không cần điều chỉnh độ nhạy. Có nhiều loại như loại mở rộng và loại treo. Có công tắc lựa chọn độ nhạy để đo vật liệu kết dính. Tính năng, phím | Xếp hàng | Công dụng, ví dụ sử dụng | Thông số tiêu chuẩn