Cảm biến báo mức dạng mái chèo TOKYO-KEIKI ML-S7/GL-S7

Có thể phát hiện hầu hết tất cả các loại bột và vật liệu dạng hạt một cách ổn định. Cơ chế độc đáo của nó cho phép phát hiện mức bột ổn định và lâu dài. Hệ thống bịt kín hai lớp và thiết kế Mum được sử dụng để ngăn chặn bột và vật liệu dạng hạt lọt vào bên trong vỏ. Có nhiều loại sản phẩm có sẵn để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau, từ tiêu chuẩn đến thông số kỹ thuật đặc biệt. Các loại mặt bích tiêu chuẩn, loại chịu lực, loại ống bảo vệ, loại mở rộng, v.v.. Các mẫu chống cháy nổ chịu áp lực cũng có sẵn.