Cảm biến màng dầu loại laser Apolem™M TOKYO-KEIKI LMD-3000

Máy dò màng dầu phản xạ ánh sáng laser không tiếp xúc, được phát triển để phát hiện màng dầu trên bề mặt nước và ngăn chặn rò rỉ dầu và tràn dầu vào mương thoát nước, hố ga, hố, bể tách nước dầu, cửa vào nước của nhà máy lọc. Không cần điều chỉnh đối với dao động mực nước từ 0,3 đến 4 mét tính từ máy dò, ngay cả khi xảy ra gợn sóng bề mặt, sóng hoặc dòng nước.