Van điều khiển dòng chảy định hướng COMNICA “Không sốc” TOKYO-KEIKI Dòng COM-3/5/7/8, Loại SH (Không sốc), Loại CH (Cài đặt 3 kênh), Loại AN (Đầu vào tương tự)

Các nút ấn và chỉ báo kỹ thuật số trên bo mạch cho phép dễ dàng cài đặt để vận hành không sốc, kiểm soát khả năng tăng tốc, giảm tốc và các vị trí khác nhau của van. Điều khiển tốc độ và không sốc đơn giản bằng cách chọn hướng A hoặc B với tín hiệu tiếp xúc của PLC. Kiểm soát vị trí dễ dàng bằng cách sử dụng chức năng HALT.

Mã: 2377-10011 Danh mục: Từ khóa: ,