Cảm biến lực Load Cell không gỉ (17-4PH) 100kg. Đối với chân không tối đa 150°C. Cáp Habia E 2419 STK 4 ANYLOAD VZ563YS 100kg Vac

Dùng cho Sàn, bồn, đo lực, cân sàn; Theo dõi quy mô; Quá trình cân; Cân phễu và cân bồn; Thép không gỉ 17-4PH IP68; Cáp 6 mét; Độ nhạy: 2 mV/V; Có thể hoán đổi cho nhau với các Cảm biến lực Load Cell khác; Đối với máy hút BẰNG cáp Habia E 2419 STK 4. (dữ liệu giống như mẫu tiêu chuẩn cho tất cả các chi tiết khác); Xử lý bề mặt đánh bóng điện; Tuyến cáp thép không gỉ

Mã: 2364-10054 Danh mục: Từ khóa: , ,