Bằng chứng sấm sét cho TML-NET TML NNZ-2A

NNZ-2A được sử dụng để bảo vệ hệ thống đo lường mạng TML-NET khỏi sét cảm ứng. Khi cáp của thiết bị hoặc mô-đun mạng nhận được sét cảm ứng, lỗi có thể xảy ra trong trình điều khiển mạng và/hoặc mô-đun mạng do sét đánh. NNZ-2A được kết nối với cáp kết nối của mạng và có tác dụng truyền dòng điện tăng vọt xuống đất khi xảy ra sét cảm ứng. Ngoài ra, trong khi chờ đo, nó sẽ tự động tắt đường truyền mạng để bảo vệ trình điều khiển mạng và các mô-đun mạng khỏi bị sét đánh.

Mã: 2363-10107 Danh mục: , Từ khóa: , , ,