Oriental SCM590UA-50

Kích thước góc lắp bộ phận động cơ: 90mm, công suất: 90W, loại động cơ: loại cảm ứng động cơ điều khiển tốc độ, loại trục/bánh răng: loại kết hợp trục song song, tỷ số giảm tốc: 50

Mã: 2198-12540 Danh mục: