Oriental SCM315JC-15

Kích thước góc lắp bộ phận động cơ: 70mm, công suất: 15W, loại động cơ: loại cảm ứng động cơ điều khiển tốc độ, loại trục/bánh răng: loại kết hợp trục song song, tỷ số giảm tốc: 15

Mã: 2198-12526 Danh mục: